fbpx
Skip to main content

Nytårsforsæt uden sved på panden

nytårsforsæt

Psykoterapeutens take på nytårsforsæt, som styrker den mentale robusthed i 2023.

De fleste af os har nok prøvet det med at sætte sig et mål om, at NU skulle de ekstra 5 kilo altså trænes væk, smøgerne smides eller opsparingen forøges – blot for ganske få uger senere at se vægten stige, rygningen intensiveres og bankkontoen forblivende gabende tom. Ikke just den bedste motivation til at kaste sig ud i det med nytårsforsætterne igen året efter. Men hvordan kan man så komme omkring det, hvis man egentlig gerne vil forandring og udvikling? Lad os se lidt nærmere på konceptet nytårsforsæt.

Hvor stammer nytårsforsættet fra?

Selvom konceptet nytårsforsæt godt kan virke en kende fortærsket og kliché-agtigt, så har det faktisk mere end 4000 år på bagen – helt tilbage fra den Babylonske tid. Oprindeligt handlede nytårsforsæt om, at man skulle levere lånte redskaber tilbage, men siden hen i oldtidens Rom udviklede det sig til at handle om at love at være god ved andre, og i dag er nytårsforsæt mest kommet til at handle mest om ens personlige udvikling. Men kigger man lidt nærmere på temaerne i de to ældste tidsaldre, så er der måske noget gavnligt i dem, der kan være med til at styrke vores psykiske sundhed i løbet af 2023.

Levere lånte ’redskaber’ tilbage

Gennem vores opvækst får vi en masse mere eller mindre brugbare ’redskaber’ forærende. Det kan være ting som, hvordan vi håndterer konflikter, om vi er ’glasset halvt tomt’ eller ’halvt fuldt’-typer, eller om vi er supersensitive empater, for blot at nævne nogle få. Vi er formet af vores opvækst og af det vores forældre, pædagoger, lærere, venner mm. har været i stand til at tilbyde os fysisk, socialt, mentalt og følelsesmæssigt på godt og ondt. Som barn er der mange ting, man ikke selv kan vælge til eller fra, men når man bliver voksen, ændrer det sig. Så er det én selv, der står med ansvaret for at skabe sig det liv, man ønsker. Det er også her man måske bliver klar over, at nogle af de ’redskaber’ man har fået med, ikke bringer én de steder hen, man gerne ville. Ved at blive klar over, at man har et valg, og at man kan’ levere lånte redskaber tilbage’, kan man komme fri af uhensigtsmæssige måder at være i verden på, og begynde at tilegne sig nye i stedet. Det er et nytårsforsæt, der for de fleste vil strække sig over flere år, måske hele ens liv, men ved at have fokus på nu, hvad der skal være en del af ens ’redskabskasse’, så kan man gradvist udskifte eller erhverve sig nye redskaber.

Vær god ved andre

Forskning har vist, at lige præcis det at vise venlighed og omsorg for andre er en vigtig del af at være fysisk og psykisk sund. Og her er et nytårsforsæt, hvor det er muligt for alle at være med! Det kan være alt fra at holde døren for en anden, kæle med et dyr, hjælpe med at flytte, lave frivilligt arbejde, støtte en ven i sorg mm. Det er virkelig kun fantasien, der sætter grænser. Når vi aktivt vælger, at vi vil være god ved andre, har studier vist, at det sænker vores blodtryk og at vi generelt får et forbedret immunsystem, men også at vi oplever en større mening med livet og at vi faktisk bliver målbart lykkeligere – og det er da noget af en bonus ved et nytårsforsæt!

Lidt mere om nytårsforsæt

Når man skal i gang med at finde et opnåeligt nytårsforsæt, så kan det være en god idé at finde ud af, om målet handler om at ’gøre’ mere eller mindre, eller om det handler om at ’være’ mere eller mindre. Mange af os har i vores nytårsforsæt ofte fokus på ’gøre’-delen og forlader os på meget målbare mål (jeg vil tabe så og så meget, jeg vil løbe det og det, jeg skal besøge den og den). Det er ydre ting, som er helt fine at arbejde med og på. Der ligger dog også en gevinst for os i at arbejde med nytårsforsæt, der ikke er målbare på samme måde, altså hvordan vil jeg være i verden – overfor min partner, børn, kollegaer, fremmede? Vil jeg være én der springer til og hjælper, når jeg ser nogen, der ikke kan finde vej? Vil jeg være én der er overbærende, tilgivende og tålmodig? Vil jeg være mere opmærksom på at lytte til mig selv? Det at tage et aktivt valg om, hvordan man vil være menneske, og hvilke værdier man lever sit liv efter, kan hjælpe én med at blive klar over, om man så er der, hvor man ønsker at være.

Der er hjælp at hente til nytårsforsættet

I vores del af verden har mange af os en forestilling om, at vi skal kunne klare alting selv – også når det kommer til nytårsforsæt. Men ligesom forskningen har vist, at vi bliver lykkeligere og sundere af hjælpe og tage os af andre, så ved vi også, at vi skiftes til at være dem, der har brug for en håndsrækning. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med én eller flere, der kan hjælpe én med at opnå de nytårsforsætter, man laver – det kan være ens partner, en god ven eller en terapeut. Når man har livsvidner til betydningsfulde ting i ens liv, bliver det forpligtende og relationsudviklende, som er med til at gøre livet meningsfuldt.

Louise Haibrock er uddannet psykoterapeut og pædagog, og har sin praksis midt i Hillerød. Man kan læse mere på psykisksundhed.nu