fbpx
Skip to main content

Familieterapi

Vil I gerne blive bedre til at håndtere konflikter i familien? Som uddannet psykoterapeut tilbyder jeg familieterapi i min praksis i Hillerød, der ligger i hjertet af Nordsjælland tæt på SlotsArkaderne.

Hvad er familieterapi?

Familieterapiens primære fokus er på familiens indbyrdes relationer og interaktioner, og på hvordan man er sammen som familie.

Oftest vil det i børnefamilier være forældrene, der tager kontakt, fordi en af deres børn, eller en af forældrene mistrives i familiens nuværende situation. Gennem samtaler finder vi ud af, om hele familien skal inviteres med til en fælles samtale. I familieterapi er der altid mulighed for, at alle kan komme til orde, men det forventes aldrig, at børnene skal deltage i samtalen – de kan, hvis de vil. Det er de voksne, der har ansvar for situationen og relationen, og der er dermed også hos dem ansvaret for løsningen ligger. Børnene vil dog ofte gerne byde ind og give deres besyv med.

For voksne familier vil forløbet se lidt anderledes ud, da det her er forventeligt, at alle fremmødte deltager. Det kan være forældre med eller uden voksne børn, søskende, bedsteforældre eller andre relevante familierelationer, der har brug for et eftersyn. Her handler det også om at se på relationer og interaktioner og på, hvad det gør ved familiedynamikken.

Lær at løse hverdagskonflikter med familieterapi

Gennem familieterapi hjælper jeg jer med at få øje på, hvordan ‘I er familie’ i jeres familie. Vi finder ud af, hvordan I håndterer konflikter og uenigheder, når de opstår mellem jer. Det kunne f.eks. være hvis der er:

  • Usikkerhed i ens rolle som forælder
  • Uenighed omkring opdragelse
  • Mistrivsel for en eller flere i familien
  • Udfordring med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen

Ved at fokusere på hvad der sker mellem jer, hjælper jeg jer til at blive opmærksomme på kulturer og handlemønstre i jeres familie. På den måde kan I fremadrettet undgå splittelse og gentagende uløselige konflikter.

Hvem har brug for familieterapi?

Uanset om I har børn, om de er små, store eller voksne, om I i voksenlivet har udfordringer med jeres søskende eller jeres forældre, om I er en sammenbragt familie eller en helt anden konstellation, så kan familieterapi være gavnligt.

Familieterapi

Milepæle og skift der kan øge konfliktniveauet:

  • Graviditet
  • Når man bliver forældre
  • Når ens børn starter i institution eller skole
  • Når man får teenagere i huset
  • Når børnene skal til at flytte hjemmefra
  • Når man bliver bedsteforældre

Få professionel hjælp og vejledning gennem familieterapi

De handlemønstre og kulturer, der kendetegner jeres familie, er måske ikke noget, I selv er klar over. Ved at blive opmærksom på hvordan I er sammen, og hvad det gør ved hvert enkelt familiemedlem, kan I få øje på andre og nye måder at være sammen på. Som familieterapeut vejleder jeg jer i, hvordan I kan håndtere de svære situationer, som opstår i en families hverdag.

Familieterapi er ofte kortvarig.

Du kan læse mere om individuel terapi og parterapi her. Du kan også læse mere om, hvordan en terapisession foregår, og hvad det koster.

“Det har været rigtig godt at kunne komme i terapi og få sparring hos Louise, der med sine kompetencer og sin faglighed har kunnet kaste lys over mine problemstillinger og finde nye vinkler, der har bragt fred og forløsning med sig.”

Anna, 39 år