fbpx
Skip to main content

Individuel terapi

I individuel terapi arbejder vi med dig og din egen personlige udvikling. Vi taler om, hvordan du kan leve det liv, du gerne vil, og hvordan du kan undgå at gøre mere af det, der ikke virker. Vi undersøger dine følelser, dine relationer og din adfærd, og deres indvirkning på dit daglige liv.

Skræddersyede løsninger til dig

Centralt for alle sessioner er, at jeg støtter dig i at arbejde med dig selv. Derfor vil hver terapisession også være forskellig og tilpasset lige netop dig. På den måde støttes du i at finde frem til, hvordan du kan undgå de ting, der hæmmer dig i dit liv, og finde frem til at leve det liv, som du gerne vil.

I sessionerne bruger jeg udover samtalen bl.a.:

  • Små øvelser
  • Illustrationer
  • Historier
  • Hjemmeopgaver

Det gør jeg der, hvor jeg kan se, at det vil være gavnligt. Det er nemlig ofte, når vi får italesat, illustreret, beskrevet eller ageret hvad der sker i vores indre, at vi har mulighed for reelt at forholde os til det. Vi flytter det så at sige fra kun at eksistere i vores tanker og følelser, til også at få en form udenfor os selv.

Bliv klogere på dig selv

Det kræver indsats at arbejde med sig selv. Nogle gange består den indsats i at gøre noget, andre gange i at afholde sig fra at gøre noget. Jeg støtter dig i at finde balancen mellem disse modpoler, og i at bevæge dig i hele spekteret derimellem. Denne form for en-til-en terapi giver dig indsigt og viden, og inviterer dig til at arbejde med dig selv. Du vil kunne opdage nye måder, du kan anskue og håndtere udfordringerne i dit liv på.

Et trygt rum

Når man arbejder med sig selv, og med det der har været med til at forme en, kan det sommetider føles tungt og uoverskueligt. Terapi er ikke et quick fix, der får det ’grimme’ til at gå væk, men hjælper en med at arbejde sig gennem det. Det giver en mulighed for selv at bestemme, hvor meget plads fortid, nutid og fremtid skal fylde. Det hjælper en med at finde perspektiv og retning i ens liv. Og det gøres altid i trygge rammer.

Mange mennesker oplever, at deres udfordringer ikke kun berører dem selv. De har også indvirkning på deres parforhold eller deres familierelationer, og derfor ønsker de også at arbejde med de relationer. Du er velkommen til at læse mere om, hvad parterapi og familieterapi er.

Gennem individuel terapi vil du kunne opdage nye måder, du kan anskue og håndtere udfordringerne i dit liv på.

Individuel terapi

I sessionerne bruger jeg udover samtalen bl.a.:

  • Små øvelser
  • Illustrationer
  • Historier
  • Hjemmeopgaver